22.10 w Starogardzie Gdańskim  odbyła się konferencja pt. „Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w firmie”. Było to przedsięwzięcie zorganizowane w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2012-2013 „Partnerstwo dla prewencji” prowadzonej w ponad 30 państwach.

Nasza firma SafeTech została poproszona o uczestnictwo w prezentacji rozwiązań technologii bezpieczeństwa w ramach wystawy.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli biznesów i samorządów lokalnych. Przybyło około 130 osób. Wydarzenie uświetnił swoją osobą również starosta gdański.

Kampania „Partnerstwo dla prewencji” służy podniesieniu poziomu wiedzy na temat znaczenia przywództwa kadry zarządzającej i udziału pracowników w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapobiegania wypadkom w pracy i chorobom

zawodowym.

Na konferencji przypomniano, że obowiązkiem prawnym (i moralnym) pracodawców jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także konsultowanie się z pracownikami i/lub ich przedstawicielami oraz umożliwienie im udziału

w dyskusjach dotyczących tych kwestii. Pomocne może być przy tym dobrze kształtowane przywództwo w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.

W celu zapewnienia kierownikom dodatkowych wskazówek i wytycznych utworzono specjalną sekcję na stronach internetowych kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Znajdują się na niej linki do różnych publikacji i stron internetowych, a także przewodnik do pobrania.

Informacje te są dostępne w 24 językach pod adresem: http://www.healthy-workplaces.eu

 

Konferencję zorganizowali:

PolpharmaCIOPEuropejska Agencja