W marcu 2014 na zlecenie Zarządu Spółki LOTOS Petrobaltic S.A. wykonaliśmy zestaw prac przystosowujących sprzęt bezpieczeństwa przeciwgazowego nowej platformy wiertniczej „LOTOS Petrobaltic” do standardów obowiązujących w Spółce.

W skład prac wchodził remont główny powietrznych aparatów oddechowych, wysokociśnieniowego kompresora powietrza oddechowego oraz atestacja wielogazowych detektorów MSA. SafeTech Marian Hoppe zaopatrzył również platformę w zestaw osobistych detektorów wielogazowych GasAlertMicroClip XT wraz z automatyczną stacją kalibracyjną MicroDock II firmy Honeywell. Wykonane prace miały na celu dostosowanie stanu bezpieczeństwa nowej platformy do standardów obowiązujących w Grupie LOTOS. Prace wykonaliśmy w terminie zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie standardami jakości.   nowa platforma LOTOS Petrobaltic 1