Czy mija już era kupowania bezpieczeństwa po taniości? Wiadomo, pieniądz jest ważny, ale czy stać nas na problemy wygenerowane nieprzemyślanym zakupem?

Zauważamy, że wiele firm rzetelnie dba o zdrowie i życie pracowników, nie tylko z powodu przepisów, ale głównie dlatego, że ludzie stoją wysoko w hierarchii wartości przedsiębiorstwa. Prym wiodą wielkie koncerny, ale również małe firmy, które są dowodem na to, że w strefie BHP dzieje się coraz lepiej. Skąd to wiemy? Jesteśmy swoistą głowicą węgła, o którą potykają się firmy działające inaczej…

W ciągu roku do SafeTech Marian Hoppe Sp.j. do przeglądu lub naprawy trafia ponad 1000 detektorów gazów. Wielokrotnie nasz Dział Serwisu spotyka się z sytuacjami, które nie powinny mieć miejsca. Przeważnie chodzi o brak wiedzy użytkownika i zwykłe uszkodzenie miernika. Sporo jest jednak sytuacji, w których nowo zakupiony sprzęt nie spełnia podstawowych wymogów. Detektor z założenia ma chronić nas przed zagrożeniem niebezpiecznymi gazami. Niestety nawet nowy detektor nie będzie spełniał tej funkcji, jeśli nie będzie miał właściwie ustawionych parametrów takich jak liczniki czasu narażenia na określone stężenia gazów oraz progi alarmowe. Wielokrotnie trafiał do nas nowy miernik gazu zupełnie niegotowy do pracy, kupiony gdzieś u sprzedawcy wszystkiego.

Czy kupując sprzęt mający nas chronić, chcielibyśmy dostać połowę wartości tego sprzętu? A w związku z tym połowę ochrony, która jest nam potrzebna?

Zamówione u nas detektory gazów, które wysyłamy do naszych Klientów, są zawsze gotowe do natychmiastowego użycia. Oznacza to, że działają zgodnie z przepisami oraz normami opisanymi na poszczególne zagrożenia. Tą samą operację przeprowadzamy dla urządzeń zakupionych przez naszych Klientów w innych punktach sprzedażowych.

Każdy sprawdzony oraz poprawnie skalibrowany przez nas miernik otrzymuje atest sprawności potwierdzony świadectwem kalibracji. Na świadectwie tym widnieje podpis danego serwisanta, co daje gwarancję, że urządzenie jest sprawne i gotowe do pracy. Serwisant bierze odpowiedzialność za poprawne działanie miernika gazu w chwili przekazania go pracy Klientowi. Dzięki temu Klient może mieć poczucie bezpieczeństwa.

Podczas dokonywania zakupów bez wsparcia, poza brakiem przygotowania detektora do pracy, użytkownik przeważnie nie dostaje również dalszej wiedzy na temat eksploatacji urządzenia. Prawdopodobnie nie wie, że detektor może w każdej chwili zostać uszkodzony np. przez narażenie go na substancje zatruwające sensory. Użytkownik nie jest w stanie tego sprawdzić przy wyłączonym urządzeniu, ponieważ nie zanotuje ono żadnego śladu w logach. Dlatego tak ważne jest, aby poza zakupem sprzętu, mieć pewność, że jest on sprawdzony i gotowy do pracy oraz otrzymać choćby krótkie przeszkolenie w temacie.

Dlatego po przekazaniu urządzenia nie pozostawiamy naszych Klientów samych. Każdy z nich ma otwartą linię wsparcia merytorycznego, aby móc poradzić sobie z zagadnieniami technicznymi. Jednak nic nie zastąpi szkolenia, które jest tak ważne jak prawo jazdy podczas używania samochodu.

Jest dla nas bardzo ważne, aby zapewnić taki właśnie – prawidłowy poziom bezpieczeństwa naszym Klientom. Dopiero w ten sposób przygotowany sprzęt oraz wyposażony w wiedzę Klient jest gotowy do poprawnego użytkowania detektorów gazów.