Detektory gazów to stały element wyposażenia w wielu firmach i zakładach działających w różnych gałęziach przemysłu. W praktyce trudno wskazać branżę, gdzie nie występuje zagrożenia gazami palnymi.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką funkcję spełniają detektory gazów?
  • Jak czynniki uwzględnić przy wyborze detektora gazów?

Jaką funkcję spełniają detektory gazów?

Detektory gazów mają wykrywać niebezpieczne dla zdrowia i życia stężenia określonych gazów. Zadaniem mierników jest ostrzeżenie pracowników przed pojawiającym się zagrożeniem. Dbałość o zdrowie i życie zatrudnionych osób to obowiązek każdego pracodawcy.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa największe zagrożenie stwarzają gazy palne. Dlatego tak ważne jest stałe kontrolowanie ich stężenia. Gdy zbliży się ono do niebezpiecznego poziomu, należy aktywować urządzenia wczesnego reagowania. Detektor gazów wykrywa stężenie, które przekracza nawet dolne granice normy. To daje pracownikom czas na właściwą reakcję, a więc wietrzenie pomieszczenia, wezwanie pomocy czy oddalenie się z miejsca zagrożenia. Warto pamiętać, że stężenie gazu zagrażające wybuchem jest wyższe od stężenia trującego dla ludzi. Dlatego tak ważny jest wybór detektorów w zależności od tego, czy mają stanowić element ochrony budynku, czy pracowników.

Jak czynniki uwzględnić przy wyborze detektora gazów?

Przy wyborze detektora gazów warto uwzględnić następujące czynniki:

  • Dokładność

Podstawą skutecznego systemu ostrzegania przed gazami palnymi jest dokładność wykonywanego pomiaru. To cecha, którą powinien mieć każdy dobrej jakości miernik. Nawet prawidłowe ustawienie czułości detektora okaże się bezskuteczne przy błędach poboru próbek pomiarowych. Miernik może bowiem wskazywać niższe stężenie, niż występuje w rzeczywistości. To sytuacje, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Dokładność pomiaru a przede wszystkim pobór próbek do pomiaru uwzględniający gęstość względną par to fundament. Dopiero przy prawidłowych wskazaniach sensu nabiera właściwa konfiguracja urządzenia.

  • Czułość

Czułość detektora gazu powinna być dopasowana do jego przeznaczenia. Pamiętaj, że wartość stężenia zagrażająca wybuchem jest wielokrotnie wyższa od stężenia szkodliwego dla człowieka. Jeśli miernik ma stanowić element ochrony budynku przed pożarem, to jego czułość powinna być ustawiona na innym poziomie niż w przypadku detektorów osobistych chroniących zdrowie i życie człowieka.

  • Trwałość

Detektory gazów to urządzenia narażone na działanie niekorzystnych czynników jak temperatura, wilgotność ciśnienie oraz silikony itp. Dlatego tak ważna jest ich konstrukcja oraz zabezpieczenie serca, czyli sensorów. Solidna obudowa chroni czułe elementy miernika przed skutkami uderzenia lub upadku na ziemię. Odpowiedni poziom szczelności zapobiega przedostawaniu się do wnętrza wody oraz różnego rodzaju pyłów. Bardzo ważna jest także trwałość sensorów. Jednocześnie nie należy zapominać o regularnym serwisie detektorów gazów oraz jego kalibracji.

  • Łatwość obsługi

Dobry detektor gazów musi być przede wszystkim łatwy w obsłudze. Pracownicy realizujący zadania w strefach zagrożenia gazami palnymi pracują w stresujących warunkach. Obsługa detektora musi być jak najbardziej intuicyjna. Dzięki temu pracownik jest w stanie korzystać z niego w sposób automatyczny. Duży wyświetlacz, czytelne komunikaty, kilka trybów alarmu (dźwięk, światło, wibracje) i obsługa za pomocą jednego przycisku to ważne cechy dobrej jakości urządzenia.

Wybór detektora gazów jest trudnym zadaniem, które wymaga uwzględnienia wielu zmiennych. Dlatego w tej kwestii warto wspomóc się wiedzą i doświadczeniem specjalistów z SafeTech którzy przeprowadzą każdego przez tę nie łatwą materię aby nie doszło do błędnych decyzji. Tym bardziej że chodzi o urządzenia chroniące nie tylko mienie, ale przede wszystkim zdrowie i życie człowieka.