Detektor wielogazowy to urządzenie niezbędne do wykrywania niebezpiecznych gazów podczas akcji ratowniczych lub wykonywania różnego rodzaju prac. Jego zadaniem jest monitorowanie kilku wybranych gazów oraz informowanie użytkownika o aktualnym poziomie zagrożenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jaką funkcję spełnia detektor wielogazowy?
  2. Jakie technologie wykorzystuje detektor wielogazowy?
  3. Jakie są zakresy pomiarowe detektora wielogazowego?

Jaką funkcję spełnia detektor wielogazowy?

Najważniejszą funkcją detektora wielogazowego jest ostrzeganie użytkownika przy przekroczeniu wyznaczonych stężeń. Alarm ma formę akustyczną, optyczną i wibracyjną. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację o zagrożeniu nawet w momencie, gdy nie patrzy na ekran urządzenia. Standardową konfiguracją wykorzystywaną w nowoczesnych detektorach wielogazowych jest pomiar:

  • gazów palnych LEL (Lower Explosive Limit, czyli Dolna Granica Wybuchowości),
  • tlenu (O2),
  • gazów toksycznych (tlenek węgla i siarkowodór),

Detektor wielogazowy jest funkcjonalnym i ekonomicznym urządzeniem, które sprawdza się w wielu sytuacjach. Jednocześnie rzadziej spotykane gazy lepiej mierzyć osobnymi miernikami jednogazowymi.

Jakie technologie wykorzystuje detektor wielogazowy?

Detektory wielogazowe są często wykorzystywane do sprawdzenia atmosfery w przestrzeniach zamkniętych jak studzienki kanalizacyjne, szamba czy zbiorniki po paliwie. Ilość gazu nagromadzona w takich miejscach często przekracza zakres stosowanego kiedyś sensora katalitycznego. Grozi to jego rozkalibrowaniem i uszkodzeniem. W przypadku gazów palnych bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie sensora podczerwonego. Nie wymaga on obecności tlenu, a przy tym jest całkowicie odporny na przekroczenie dopuszczalnego zakresu. Detektor wielogazowy wyposażony w sensor podczerwony pobiera znacznie mniej prądu. Dzięki temu może dłużej pracować bez ładowania. Ma to ogromne znaczenie podczas prac terenowych i akcji ratowniczych.

Jakie są zakresy pomiarowe detektora wielogazowego?

Kategoria detektorów wielogazowych obejmuje zróżnicowane urządzenia. Wybór odpowiedniego miernika ma kluczowe znaczenie dla skuteczności działania w określonych warunkach. Sercem każdego detektora są sensory. Ich zakres powinien być dostosowany do prowadzonych pomiarów. Warto pamiętać, że ze wzrostem zakresu pomiarowego rośnie także wartość błędu podczas odczytu.

Założony błąd pomiarowy 3% przy zakresie 0-1000 ppm będzie wynosił 30 ppm. Przyjmując, że określona przepisami wartość Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia to 20 ppm, przedstawiony zakres pomiarowy nie daje gwarancji maksymalnej ochrony pracowników. Nie należy również mylić rozdzielczości detektora, która może wynosić 1 ppm, z błędem pomiarowym sięgającym nawet kilkudziesięciu ppm. Detektor wielogazowy o optymalnych parametrach powinien mierzyć:

  • gazy palne w zakresie 0-100% DGW,
  • tlen 0-25% lub 0-30% v/v,
  • tlenek węgla 0-500 ppm,
  • siarkowodór 0-100 ppm.

Mniejsze wartości powodują ryzyko częstego przekraczania zakresu i w konsekwencji uszkodzenie miernika. Większe oznaczają zbyt dużą wartość błędu pomiarowego.

Chcesz wybrać detektor wielogazowy dopasowany do rodzaju zagrożeń występujących w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami. Specjaliści SafeTech przygotują indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.