Detektor gazu jest ważnym elementem wyposażenia jednostek straży pożarnej. Urządzenie pozwala szybko sprawdzić zagrożenie gazowe, które jest zazwyczaj niedostrzegalne przez człowieka. Dla uzyskania maksymalnego poziomu ochrony kluczowy jest wybór dobrej jakości urządzenia o optymalnej funkcjonalności.


Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jaki rodzaj detektora gazów dla straży pożarnej?
 • Jaka funkcjonalność detektora gazów dla straży pożarnej?

Jaki rodzaj detektora gazów dla straży pożarnej?

Do wyboru są dwa rodzaje mierników – jednogazowe oraz wielogazowe. W zależności od typu detektory wielogazowe mogą mierzyć nawet do 6 gazów. Przy wyborze nie należy kierować się zasadą – im więcej, tym lepiej. Bardzo rozbudowane urządzenia są skomplikowane w obsłudze i generują wysokie koszty eksploatacji. Jednocześnie tylko niektóre, najbardziej wyspecjalizowane grupy, będą w stanie w pełni wykorzystać możliwości takich mierników.

Większość jednostek używa detektorów 4-gazowych wyposażonych w standardowy zestaw sensorów, które badają:

 • gazy palne (LEL),
 • siarkowodór (H2S),
 • tlen (O2),
 • tlenek węgla (CO).

Taki zestaw czujników sprawdza się optymalnie w przypadku najczęstszych zdarzeń jak:

 • wyciek gazu,
 • emisja wodoru,
 • opary paliw lub rozcieńczalników,
 • zagrożenie biogazami w układach ściekowych,
 • brak tlenu w zamkniętych pomieszczeniach,
 • podejrzenie zatruciem tlenkiem węgla z uszkodzonych urządzeń grzewczych lub spalin pojazdów.

Taka konfiguracja detektora gazów jest najkorzystniejsza pod względem funkcji i ceny urządzenia. W razie bardziej nietypowych zadań, które mogą pojawić się w rejonie działania danej jednostki, wykorzystywane są detektory jednogazowe.

Dzięki temu intensywnej eksploatacji poddawany jest jedynie relatywnie tani detektor wielogazowy. Specjalistyczny miernik jednogazowy jest używany wyłącznie w pojedynczych zdarzeniach. Koszty kalibracji tych dwóch urządzeń są niższe aniżeli w przypadku wysokiej klasy wielosensorowego detektora. To samo dotyczy wymiany części.

Jaka funkcjonalność detektora gazów dla straży pożarnej?

Detektory wielogazowe różnią się pod względem funkcjonalności. Przy wyborze konkretnego urządzenia warto zwrócić uwagę na następujące parametry:

 • Automatyczna pompka zasysająca

Wbudowane urządzenie, które umożliwia pobór próbki z przestrzeni zamkniętej jak studzienka kanalizacyjna, zbiornik czy zamknięte pomieszczenie. Pompka korzysta z zasilania urządzenia, przez co sam miernik może działać na jednym ładowaniu krócej niż wersja bez pompki.

 • Sensor gazów palnych

Najlepszym wyborem jest miernik wyposażony w sensor podczerwony, który działa na zasadzie wysyłania i odbierania określonej fali światła podczerwonego. Dzięki temu jest całkowicie odporny na przekroczenie zakresu i zatrucia, a także nie wymaga tlenu do pomiaru. Taki detektor może być używany nawet 2 miesiące bez ładowania. Sensor podczerwony ma 3-4 razy większą żywotność od sensora katalitycznego.

 • Stopień ochrony IP

Zalecanym stopniem ochrony dla jednostek straży pożarnej jest IP 67, który oznacza wodoodporność.

 • Wyświetlacz urządzenia

Powinien zapewniać dobrą widoczność wszystkich prezentowanych wartości. Standardem jest automatyczne podświetlenie ekranu w stanie alarmowym.

 • Alarmy

Podstawowy element każdego detektora. Standardem jest alarm wibracyjny, optyczny oraz akustyczny. Istotna jest także funkcja przeliczania średniej ważonej (STEL i TWA) dla gazów toksycznych. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację, czy nadal może przebywać w danym miejscu.

 • Obsługa urządzenia

Korzystanie z miernika nie ma być zbyt skomplikowane. Podczas akcji ratowniczej użytkownik nie może tracić czasu na wybór konkretnych ustawień detektora. W jednostkach straży pożarnej najlepiej sprawdzają się urządzenia z jednoprzyciskowym menu. Dzięki temu detektor można obsługiwać nawet w rękawicach.

 • Łatwość konserwacji

Prosta konserwacja wydłuża czas użytkowania i obniża koszty eksploatacji miernika. Detektory gazów Honeywell w przeciwieństwie do innych producentów posiadają konstrukcje pozwalające użytkownikom samodzielnie wymienić filtry sensorów bez konieczności wymiany całych obudów. To ważna czynność, gdyż zatkany filtr może utrudnić, a nawet uniemożliwić dyfuzję gazów. Wówczas detektor niczego nie zmierzy.

Nawet najlepsze i najbardziej zaawansowane urządzenie nie spełni swojej funkcji bez regularnej kalibracji. Dlatego tak ważny jest serwis detektorów gazów. Przegląd wykonany przez profesjonalistów daje gwarancję prawidłowego działania miernika, a tym samym znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w czasie akcji ratunkowej.