Dla pracowników naszego Klienta PEWiK Gdynia wielokrotnie przeprowadzaliśmy autorskie szkolenia związane z detektorami gazów oraz stacją kalibracyjną Micro Dock II.

Były one częścią naszych prac związanych ze sprzedażą, zamontowaniem i uruchomieniem detektorów oraz stacji MicroDock II do automatycznej kontroli detektorów gazów. W szkoleniu brało udział za każdym razem ponad 20 osób. Każda z nich wyniosła wiedzę i umiejętność samodzielnej obsługi detektorów i stacji kalibracyjnej na wypadek stwierdzonej konieczności poprawy parametrów.

Podczas szkoleń wszyscy uczestnicy aktywnie wykonywali praktycznie każdą opcję urządzeń oraz zapoznali się ze wszystkimi ekranami części teoretycznej wykładów.

 

Zobacz więcej realizacji TUTAJ