Wentylator MT 236 w Goleniowskich Wodociągach i Kanalizacji chroni nawet przed śmiercią.

Wentylator MT 236 Leader to sprzęt niezbędny przy pracy w studzienkach kanalizacyjnych. Chroni on bowiem przed śmiertelnymi skutkami wdychania siarkowodoru lub innych gazów trujących czy wybuchowych.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. są prawdopodobnie pierwszą firmą w Polsce, która zakupiła tak wysoce skuteczny sprzęt. Wentylator MT 236 wtłacza do środkowej studzienki 43 tys. m3 świeżego powietrza (przy jednoczesnym usuwaniu zanieczyszczonego powietrza do sąsiednich otwartych studzienek) oraz usuwa wybuchowe stężenie metanu i gazów toksycznych w kanalizacji. Dzięki temu oczyszczona jest przestrzeń operacyjna.

GWiK Sp. z o.o. cieszy się większym bezpieczeństwem pracy już od kwietnia 2014.