WróćWróć
  • wersja ATEX
  • uniwersalna klamra mocująca pozwala na szybkie przymocowanie mikrofonu i słuchawki (bez dodatkowych adapterów, narzędzi lub monety) do hełmu z taśmą opasającą głowę
  • komunikacja odbywa się przez mikrofon kompensacyjny i zapewnia wyraźne przekazywanie komunikatów głosowych o głośności do 120 dB (A) w otoczeniu o dużym hałasie.

Zestaw można wyposażyć opcjonalnie w duży przycisk nadawania CT-HeavyDuty PTT i złącze bezpieczeństwa, zintegrowane między zestawem mikrofonowo-słuchawkowym a przyciskiem nadawania. To odporne na działanie czynników atmosferycznych złącze odłącza się automatycznie przy naprężenie o sile wynoszącej około 45 N, co zapobiega obrażeniom lub zawiśnięciu podczas pracy.

WróćWróć