WróćWróć

Łączność głosowa Dräger HC-COM

Urządzenia nadawczo/odbiorcze do hełmów Dräger HC-COM są lekkie i przystosowane do różnych kształtów hełmów. Umożliwiają natychmiastową, wyraźną i niezawodną komunikację.

 

Zalety łączności głosowej Dräger HC-COM

  • Różne wersje

Urządzenia nadawczo/odbiorcze serii HC-COM są dostępne w różnych konfiguracjach:

  • HC-1 COM – wyposażone w czuły mikrofon kostny i jeden głośnik
  • HC-2 COM – wyposażone w czuły mikrofon kostny i dwa głośniki
  • HC-E COM – wyposażone w mikrofon elektretowy i jeden głośnik
  • Łatwy montaż w różnych rodzajach hełmów

Urządzenia HC-COM mogą być przystosowane do różnych rodzajów hełmów za pomocą różnych typów adapterów. W niektórych typach, dzięki uniwersalnej konsoli, nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia.

  • Uniwersalne złącze do urządzeń Dräger Com-Control/PTT

Dräger HC-COMs może być podłączony do różnych urządzeń radiowych oraz Com-Control/PTT takich jak C-C400 lub C-C500 za pomocą uniwersalnego złącza.

  • Większe bezpieczeństwo – komunikacja nieangażująca rąk

Integracja z wyposażeniem ochrony osobistej zwiększa bezpieczeństwo osobiste i wydajność pracy dzięki komunikacji nieangażującej rąk. Użytkownik może się zatem skupić na bieżącym zadaniu.

  • Niezawodne i czułe mikrofony

Urządzenia HC-COM są wyposażone w niezawodne bardzo czułe mikrofony, które mogą być używane z hełmem, ale również pod urządzeniami ochrony dróg oddechowych.

WróćWróć