Detektor gazów ma alarmować użytkownika w momencie wykrycia stężenia przekraczającego założone normy bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest także zachowanie pracownika obsługującego urządzenie w momencie, gdy włączy się alarm.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakich zasad przestrzegać podczas użytkowania detektora gazów?
  • Jak zachować się w momencie wystąpienia sygnału alarmowego?

Jakich zasad przestrzegać podczas użytkowania detektora gazów?

Fundamentem bezpieczeństwa w każdym zakładzie jest przestrzeganie wewnętrznych procedur. To pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń w miejscu pracy. Każdy pracownik obsługujący detektor gazów powinien znać instrukcję danego modelu urządzenia. Poszczególne mierniki mogą różnić się między sobą detalami dotyczącymi użytkowania. Przed użyciem detektora pracownik powinien zweryfikować, czy urządzenie jest sprawne. Najlepszym sposobem jest wykonanie tzw. bump-testu, czyli testu z podaniem gazów testowych do przyrządu.

Detektor gazów najlepiej włączyć jeszcze przed wejściem do przestrzeni zamkniętej. Wtedy należy także sprawdzić wyświetlane parametry gazów. Powinny one wskazywać zawartość tlenu na poziomie 20,9% oraz zawartość pozostałych gazów 0,0%.

Jak zachować się w momencie wystąpienia sygnału alarmowego?

W momencie wystąpienia alarmu informującego o obniżeniu stężenia tlenu poniżej 19,5% należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie lub użyć aparatu ucieczkowego/oddechowego. W chwili wystąpienia alarmu gazów toksycznych przy normalnym lub obniżonym do 17,5% stężeniu tlenu pracownik powinien użyć półmaski lub maski pełno-twarzowej. Maska musi być wyposażona w odpowiedni pochłaniacz gazów toksycznych w klasie pochłaniacza odpowiedniej dla stężenia gazów (klasa 1 lub 2). Jeśli stężenie tlenu wypartego przez gazy toksyczne spadnie poniżej 17,0%, pracownik może jedynie użyć aparatu ucieczkowego lub aparatu oddechowego z butlą powietrza oddechowego.

W momencie wystąpienia alarmu gazów palnych nie zawsze jest konieczne użycie maski z pochłaniaczem. Nie zwalnia to jednak z obowiązku postępowania ściśle według obowiązujących procedur.

Pracownik powinien również poinformować o wystąpieniu stanu alarmowego wstępnego (alarm 1) lub głównego (Alarm 2) innych członków zespołu pracujących obok. Dodatkowo ma obowiązek przekazać stosowną informację do nadzoru odpowiedzialnego za organizację prac. Realizacja zadań w przestrzeniach zamkniętych jest zazwyczaj organizowana dla dwóch osób. Jedna z nich odpowiada za asekurację.
Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących bezpieczeństwa pracy w warunkach zagrożenia niebezpiecznymi gazami? Zapisz się na certyfikowane szkolenie Akademia Bezpieczeństwa SafeTech z technik pomiaru gazów niebezpiecznych. Program szkolenia bazuje na najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu przepisów krajowych i europejskich.