Detektor musi być dobrany do strefy zagrożenia wybuchem w jakiej ma pracować. Detektor wielogazowy wykrywa niebezpieczne gazy i zawartość tlenu w trakcie wykonywania prac lub akcji ratowniczych. Urządzenie monitoruje kilka wybranych gazów (do sześciu jednocześnie) oraz informuje użytkownika o ich poziomie. Detektor pomaga chronić zdrowie i życie, alarmując przekroczenia wyznaczonych stężeń oraz o zawartości tlenu. Sprawdź, jak dobrać najlepszy detektor wielogazowy, aby zapewnić maksymalny poziom ochrony.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Jak jest zbudowany detektor wielogazowy?
 2. Na co zwrócić uwagę przy wyborze detektora wielogazowego?

Jak jest zbudowany detektor wielogazowy?
Detektory wielogazowe to bardzo zróżnicowana klasa urządzeń. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego modelu. Sercem każdego detektora są sensory, które cechują się różnymi parametrami. Detektor wielogazowy powinien mierzyć gazy palne w zakresie:

 • 0-100% DGW (LEL, dolna granica wybuchowości),
 • tlen 0-25% lub 0-30% v/v,
 • dwutlenek węgla 0-500 ppm,
 • siarkowodór 0-100 ppm.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze detektora wielogazowego?

Przy wyborze detektora wielogazowego trzeba zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • Rodzaje gazów

Należy zastanowić się, na ekspozycję jakich gazów może być narażony pracownik. To determinuje wybór odpowiednich sensorów do detektora. Niestety w ratownictwie i niektórych branżach nie zawsze można przewidzieć rodzaje gazów palnych. To niebezpieczna sytuacja, ponieważ detektory wielogazowe są skalibrowane na jeden gaz. Najczęściej jest to metan. Dla niektórych gazów producenci udostępniają odpowiednie przeliczniki. Trzeba jednak wiedzieć, jaki gaz występuje w danym miejscu.

 • Technologia pomiarowa

Podczas pomiaru gazów palnych w przestrzeniach zamkniętych najlepiej używać detektor wyposażony w podczerwony sensor gazów wybuchowych, który nie wymaga tlenu do wykonania pomiaru. W zamkniętym zbiorniku tlen może być wyparty przez inne gazy. W takiej sytuacji sensory katalityczne, działające w oparciu o proces spalania, nie wykażą zagrożenia.

 • Miejsce wykonania pomiaru

Pomiar gazów w studzienkach czy zbiornikach musi być wykonany z bezpiecznej odległości. W przestrzeniach zamkniętych może panować wysokie stężenie gazów toksycznych lub wybuchowych. W takiej sytuacji niezbędny jest wybór detektora wielogazowego z pompką zasysającą do zdalnych pomiarów.

 • Zakres pomiarowy

Powinien być dopasowany do prowadzonych pomiarów. Warto pamiętać, że im większy zakres, tym większa wartość błędu pomiarowego.

 • Budowa urządzenia

Ważne parametry konstrukcyjne to m.in. certyfikacja do stref zagrożenia wybuchem z trwale umieszczoną cechą Ex na obudowie, odporność na warunki zewnętrzne, możliwość samodzielnej wymiany filtrów, obudowa ułatwiająca pewny chwyt.

 • Komunikacja online

Nowoczesne detektory wielogazowe zapewniają możliwość stałej komunikacji oraz lokalizacji użytkownika. Dzięki sieci GSM i lokalizacji GPS/GSM/BEACON urządzenie od momentu włączenia znajduje się w trybie online. Dzięki temu informacja o alarmie i mierzonych parametrach jest przekazywana w czasie rzeczywistym do osób nadzorujących pracowników. Jednocześnie możliwy jest odbiór sygnału zagrożenia czy dany użytkownik potrzebuje pomocy.

 • Dodatkowe funkcje

Detektory wielogazowe mogą być dodatkowo wyposażone w czujnik bezruchu, detektor upadku, alarm SOS lub opcję okresowego meldowania się pracownika.

Warto pamiętać, że tego typu urządzenia wymagają regularnej kontroli. Serwis detektorów gazu zapewnia wiarygodność pomiaru i tym samym bezpieczeństwo podczas pracy. Pomoc specjalistów SafeTech może okazać się przydatna również przy wyborze odpowiedniego urządzenia.