Dla statku ratowniczego Kapitan Poinc został oddany nowatorski projekt odczytu i archiwizacji danych.

więcej informacji  tutaj