WróćWróć

Podział detektorów wg. wykrywanych gazów

W niektórych środowiskach pracy zadania wykonywane są w strefie potencjalnego zagrożenia gazami toksycznymi lub wybuchowymi. Ich stężenie pomagają monitorować detektory gazów. Te niewielkie, ale bardzo ważne urządzenia, mogą uratować życie osób znajdujących się w strefie niebezpiecznej. W SafeTech zajmujemy się dystrybucją, serwisem oraz szkoleniami z profesjonalnego użycia i utrzymania detektorów wykrywających różne gazy. Mowa tu m.in. o detektorach metanu, chloru, czy też wodoru. Mając wiedzę na temat możliwego zagrożenia można wybrać odpowiednie detektory gazów, które w czasie rzeczywistym będą wskazywać ich stężenie w powietrzu. 

Szerokie zastosowanie detektorów gazów

Detektor tlenku węgla znajduje zastosowanie m.in. w budynkach jednorodzinnych, gdzie gaz ten ulatnia się z nieszczelnych instalacji grzewczych. Jest jednym z czterech podstawowych gazów, które są badane przez jednostki straży pożarnej. Kolejny ważny gaz to siarkowodór występujący m.in. w przemyśle hutniczym i rafineryjnym, a także w branży wodno-kanalizacyjnej. Detektory gazów są przydatne w wielu przedsiębiorstwach, w których stężenie różnych związków w powietrzu może wzrastać. Urządzenia, które znajdą Państwo w naszym asortymencie są bardzo czułe, wskazują stężenia w czasie rzeczywistym za pomocą sygnału dźwiękowo-akustycznego. Niektóre posiadają funkcję panic alarm i czujnik bezruchu, pozwalające na szybkie zawiadomienie managera załogi o pracowniku pozostającym w niebezpieczeństwie. Posiadanie detektorów zmniejsza ryzyko i pozwala w odpowiednim momencie ewakuować osoby z danego pomieszczenia, a także wezwać służby ratunkowe, które również korzystają z naszych detektorów. 

Profesjonalne detektory gazów

Należy wspomnieć, że klientom proponujemy wyłącznie najnowocześniejsze oraz niezawodne detektory gazów. Są to m.in. takie modele jak detektor jednogazowy BW Clip, zapewniający do trzech lat bezobsługowej pracy. Każdy detektor jednogazowy BW Clip wykrywa jeden z czterech gazów: siarkowodór, tlenek węgla, tlen lub dwutlenek siarki. Na uwagę zasługuje też detektor wielogazowy GFG Polytector III G999, będący modelem przeznaczonym do użytkowania w bardzo wymagających warunkach, czy też słabo oświetlonych pomieszczeniach.