WróćWróć

Mobilne sprężarki powietrza dostarczają w sposób ciągły czyste powietrze do oddychania ekipom ratowniczym w najtrudniejszych warunkach pracy. Mobilne sprężarki powietrza pokrywają zapotrzebowanie jednego lub wielu użytkowników przez dłuższy okres czasu. Są one dostępne w wersji z napędem elektrycznym lub z silnikiem wysokoprężnym. Każdy z czterech modeli jest całkowicie kompatybilny ze sprężonym powietrzem firmy Dräger i urządzeniami do oddychania z doprowadzeniem świeżego powietrza.

  • Trwały i niezawodny w najtrudniejszych warunkach

Urządzenie jest wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu: w elektrowniach, w zakładach związanych z gospodarką wodną, przez straż pożarną i siły zbrojne. Oferta mobilnych sprężarek powietrza firmy Dräger jest przeznaczona zarówno do pracy na miejscu w elektrowniach jądrowych oraz zakładach przemysłu petrochemicznego, jak również w zakładach związanych z dystrybucją gazu, takich jak rafinerie, z przeznaczeniem do czyszczenia zbiorników i do wykonywania innych prac związanych z materiałami niebezpiecznymi. Produkt jest odpowiedni do pracy w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Te wytrzymałe urządzenia wyznaczają standardy dla mobilnych systemów o przedłużonym czasie pracy, służących do ochrony życia. W związku z konstrukcją, każda sprężarka może być podniesiona przez dźwig a wersje z silnikiem wysokoprężnym mogą być transportowane na drogach.

  • Bezpieczna praca z zastosowaniem systemu rezerwowego

Każda z jednostek firmy Dräger: PAS MAC2000, 4000 i 8000 ma „system awaryjny“ w standardzie. W przypadku awarii urządzenie wydaje alarm dźwiękowy i następuje automatyczne przełączenie na system butli rezerwowej znajdujący się w wyposażeniu urządzenia. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla silników wysokoprężnych działających w obszarach niebezpiecznych, np. EN 1834-1:2000 oraz potrzebą wprowadzenia zabezpieczeń przed zapłonem materiałów łatwopalnych, obie sprężarki z silnikiem wysokoprężnym zostały w standardzie wyposażone w zawór odcinający Chalwyn oraz odiskrownik.

  • Ciągłe dostarczanie czystego powietrza do oddychania

Aby sprawdzić jakość powietrza do oddychania dostarczanego przez sprężarkę można zastosować produkty testujące Dräger Aerotest i Dräger Air Tester, które są skuteczną metodą do wykrywania gazów toksycznych w dostarczanym sprężonym powietrzu. Standardowa wersja urządzenia Dräger PAS MAC4000 i 8000 została już wyposażona w osuszacz membranowy, który usuwa wilgoć z powietrza do oddychania. Dla dodatkowego bezpieczeństwa związanego z czystością powietrza oddechowego, obie wersje urządzenia mogą zostać wyposażone alternatywnie w osuszacz zmiennociśnieniowy do eliminacji CO i CO2 oraz do osuszania powietrza.

  • Napęd elektryczny (opcja ATEX) lub wysokoprężny

Proste do manewrowania w miejscach, w których wymagany jest ciągły dostęp do czystego powietrza do oddychania. Oferta produktów obejmuje dwie jednostki z napędem elektrycznym (opcjonalnie jako wersje ATEX przeznaczone do miejsc zagrożonych wybuchem) o mocy od 185 do 425 l/min i dwie sprężarki z silnikiem wysokoprężnym o mocy od 710 do 1.710 l/min. Są one zaprojektowane tak, aby ich wpływ na środowisko był minimalny. Każdy model ma funkcję zatrzymywania zanieczyszczonych olejem pozostałości, a dwie jednostki z silnikiem wysokoprężnym spełniają wymogi normy WE 2000/14/WE dotyczącej poziomu hałasu.

  • Elastyczny sposób użycia

Urządzenie łatwo jest skonfigurować i dopasować do specyficznych wymogów, każda jednostka może zostać szybko podłączona do każdego aparatu oddechowego firmy Dräger i urządzenia do oddychania z doprowadzeniem świeżego powietrza. Jednostki są także wyposażone w element do ochrony przeciwchemicznej zamontowany w systemie wentylacji.

  • Cztery modele odpowiednie do każdego zadania

Mobilne sprężarki powietrza do oddychania są dostępne w wersjach: Dräger PAS MAC1000, 2000, 4000 i 8000.

WróćWróć