WróćWróć

 

 • do profesjonalnego czyszczenia aparatów oddechowych wyposażonych w butle na sprężone powietrze
 • pozostający pod ciśnieniem aparat oddechowy poddawany jest procedurze czyszczenia wykonywanej przez WASH 4

 

 • procedura ta, to kombinacja mycia i czyszczenia wykonywana przy użyciu płynnego, lekko alkalicznego, wolnego od chlory związek fosforu
 • urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej

Sposób działania

 • kompletne urządzenie wyposażone jest w stały układ pompujący i regulowany układ dozująco-pompujący
 • układ dostarcza środek czyszczący i neutralizujący
 • urządzenie pracuje w 3 różnych trybach czyszczących; 5, 10 i 22 minuty. Jest to jednocześnie system kontroli urządzenia
 • urządzenie chronione jest przed nieprawidłowym użyciem
 • temperatura musi być ustawiona na właściwej wartości a drzwi muszą być prawidłowo zamknięte, w przeciwnym razie urządzenie nie uruchomi się
 • aparat oddechowy wraz z butla na sprężone powietrze mocowany jest w uchwytach znajdujących się na zewnątrz urządzenia w specjalnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej i poruszającej się na rolkach oraz stanowiącej integralną część urządzenia
 • po zakończeniu zalecanego 22 minutowego cyklu, należy odpiąć butlę od aparatu i wysuszyć aparat
 • zaleca się wysuszenie aparatu w specjalnej szafie suszącej firmy Harstra z wmontowanym wózkiem na kółkach.
WróćWróć