WróćWróć

 

Półmaska MP 12/5 G po skompletowaniu z odpowiednimi pochłaniaczami  lub  filtrami przeznaczona  jest  do  ochrony  układu   oddechowego  przed   parami, gazami i pyłami.

Półmaska MP 12/5 G wyposażona  jest w dwa  łączniki puszkowe  dostosowane do mocowania pochłaniaczy o wymiarach 77/5 x 25 mm oraz pochłaniaczy z filtrami o wymiarze 78 mm. Półmaska produkowana jest z gumy lub silikonu.

 

parametry wartość wg normy wartość uzyskana w badaniach
masa półmaski (g) <300 225
masa półmaski z pochłaniaczem klasy 2   345
opór wdechu (Pa)– przepływ 30 dm3/min– przepływ 95 dm3/min  <50<130  1280
opór wydechu (Pa)– przepływ 160 dm3/min  <300  180
przeciek całkowity (%) <5 3,9

 

WróćWróć