WróćWróć

AlcoQuant 6020 Plus stanowi nowoczesny przyrząd testowy służący do określania stężenia alkoholu w  wydychanym z płuc powietrzu. W urządzeniu tym zastosowane zostały najnowsze technologie dla uzyskania eliminacji błędów pomiarowych i zapewnienia najwyższej dokładności pomiaru. Między innymi realizowana jest tu ciągła kontrola następujących funkcji części konstrukcyjnych:

 • temperatura przyrządu
 • pobieranie próbek
 • nadajnik sygnału
 • diody świecące LED
 • bateria
 • sensor elektrochemiczny
 • pamięć wewnętrzna
 • interwały kalibracji

Elementy te sprawdzane zostają przed pomiarem za pomocą zintegrowanego konstrukcyjnie członu mikroregulatora i przynależnego programowania analizująco – obliczeniowego. Alcoquant 6020 zawiera specjalny elektrochemiczny sensor reagujący jedynie na alkohol. Jego szczególną cechą jest specyficzna charakterystyka wzbudzana pod wpływem środowiska alkoholu oraz długotrwała stabilność, pozwalająca na uzyskanie czasookresów kalibracji równych 6 miesięcy. Wpływ innych substancji, które mogą występować w wydychanym powietrzu z płuc człowieka, takich jak aceton, eukaliptol, dwutlenek węgla, etc. jest pomijany, ze względu na zastosowaną tu elektrochemiczną zasadę pomiaru.
System pobierania próbek opracowany dla uzyskania najwyższej dokładności, pozwala na uzyskanie krótkich interwałów pomiarów, a tym samym otrzymuje się bardzo krótkie czasy oczekiwania pomiędzy pomiarami.
Podczas procesu wdmuchiwania przyrząd kontroluje i określa ilość powietrza wdmuchiwanego przez badaną osobę. Dzięki temu gwarantuje się, że do sensora zostanie doprowadzone jedynie powietrze z głębi płuc, właściwie odzwierciedlające zawartość alkoholu we krwi.
kolejną cechą charakterystyczną Alcoquant 6020 jest szybkie uzyskiwanie stanu gotowości eksploatacyjnej przyrządu. jest to osiągalne dzięki zastosowaniu nowego, udoskonalonego sensora etanolowego E 100 oraz nowego, innowacyjnego systemu pobierania próbki. Dzięki powyższym modyfikacjom, gwarantuje się wysoką powtarzalność wyników pomiaru.
Intuicyjna obsługa Alcoquant 6020 następuje w funkcji sterowania poprzez menu z wykorzystaniem trzech klawiszy.
Wszystkie wskazania i zgłoszenia statusu (trybu działania) przyrządu oraz zgłoszenia błędów, ukazują się za pomocą tekstu jawnego na podświetlanym wyświetlaczu graficznym. Tak więc przyrząd realizuje automatycznie objaśnienia, co z kolei oznacza, iż użytkownik w każdej chwili eksploatacji przyrządu jest informowany o jego aktualnym stanie. Odpada tu zatem kłopotliwe sprawdzanie i wyszukiwanie w instrukcji obsługi według odpowiednich kodów usterek (błędów).
Przyrząd wyposażony jest w pamięć danych i szeregowe złącze PC (komputerowe). W ten sposób dane pomiarowe można wydrukować, transmitować, a także później dokonać odpowiedniej analizy statystycznej. Złącze PC umożliwia następne przeprowadzenie kompletnej konserwacji, kalibracji i ustawień przyrządu poprzez wykorzystanie wygodnego programu komputerowego. Położono przy tym akcent na uzyskanie możliwe najbardziej prostej i przyjaznej dla użytkownika obsługi.

AlcoQant 6020 Plus  został w zakładzie producenta inicjalizowany, konfekcjowany i kalibrowany – odpowiednio do wymagań. Przyrząd dostarczany jest z kompletem 25 ustników i 4 baterii (alkaliczne: LR6/AA; 1,5V). Tym samym przyrząd AlcoQant 6020 jest gotowy do zastosowania.

 • Pomiar w trybie aktywnym
  Pomiar w aktywnym trybie przyrządu służy do dokładnego określenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie tego pomiaru do sensora dociera jedynie powietrze wydychane z głębi płuc. Jest to konieczne, ponieważ tylko pomiędzy zawartością alkoholu w powietrzu pochodzącym z płu i zawartością alkoholu we krwi, zachodzi stały związek.
  Opcjonalnie: pomiar aktywny można wydrukować po podłączeniu do drukarki igłowej z zasilaniem akumulatorowym lub za pomocą oprogramowania PC (320 zł netto), wydruk z komputera – wzór wydruku w załączniku poniżej.
 • Pomiar w trybie pasywnym
  Pomiar w trybie pasywnym służy do sprawdzenia powietrza w bezpośrednim otoczeniu urządzenia na ewentualną zawartość alkoholu.
  Podczas tego pomiaru nie ustala się dokładnej koncentracji alkoholu, lecz dokonuje tylko sprawdzenia czy alkohol znajduje się w powietrzu. Wszystkie wartości pomiaru powyżej granicy (0,00) są wskazówką na zawartość alkoholu w powietrzu otoczenia.
  Dokładną koncentrację alkoholu, ustala się dodatkwo w oparciu o badanie w trybie aktywnym.
 • Pamięć danych
  Przyrząd dysponuje pamięcią danych, w której protokołowane są wyniki pomiarów. Każdy przeprowadzony pomiar alkoholu jest automatycznie wprowadzany do pamięci wraz z datą, czasem zegarowym, wartością pomiaru i numerem protokołu. W pamięci danych następuje odłożenie ostatnich 9999 wyników pomiarów.
  Wydruk pełnych pomiarów, możliwy po zakupieniu oprogramowania PC i kabla.
 • Kalibracja
  Czujnik do pomiaru alkoholu znajdujący się w urządzeniu musi być poddawany kalibracji co 6 miesięcy. Jest to niezbędne, aby zagwarantować dokładność pracy urządzenia e całkowitym okresie eksploatacji.
 • Dane techniczne:
  – zakres pomiaru: 0 – 2,61mg/l
  – dokładność w warunkach 21oC, 1013hPa:
  * max. błąd w stosunku do wzorca –  zakres do 0,4 mg/l ± 0,020 mg/l, od 0,4 – 2,0 mg/l ± 5% wartości, powyżej 2,0   mg/l ± 10% wartości pomiaru.
  * standardowe odchylenie w stosunku do wzorca – zakres do 0,4 mg/l ± 0,007 mg/l, od 0,4 – 2,0 mg/l ± 1,75% wartości, powyżej 2,0 mg/l ± 6% wartości pomiaru.
  – warunki otoczenia : zakres temp. pracy od -5 – 50oC, ciśnienie: 600 – 1400 hPa, wilgotność: 20 – 98% Rh
  – minimalna objętość wydychanego powietrza: 1,5 l
  – ilość pomiarów na komplecie baterii: do 1600, w zależności od jakości baterii, warunków otoczenia oraz wysokości wdmuchiwanych stężeń
  – złącza: RS232 złącze seryjne
  – wymiary: 190x61x38 mm
  – waga: 275 g z bateriami
  – gotowość do pomiaru po włączeniu: 6 seki
  – gotowość do pomiaru po wskazaniu 0,00 mg/l: 2 sek
  – gotowość do pomiaru po wskazaniu, np. 0,5 mg/l: 5 sek
  – tryb energooszczędny/ wyłączenia: przy bezczynności urządzenia pow. 2,5 min
 • Gwarancja 24 miesiące.
  Alkotest posiada certyfikat  CE.
 • W skład zestawu wchodzi:
  Alkotest
  kpl. baterii
  walizka
  25 ustników
  instr. w j. polskim

  Opcjonalnie dostępne: ustniki z blokadą wydechu op. 250szt, oprogramowanie do PC z kablem, drukarka.
  Alkotest podlega opcjonalnie wzorcowaniu w OUM.

WróćWróć