WróćWróć

Dräger DrugTest® 5000

Bez pipet, bez kapania, bez czekania: pobranie próbki płynu z jamy ustnej do wykorzystania w urządzeniu Dräger DrugTest® 5000 jest bardzo proste i szybkie. Pobraną próbkę można natychmiast przeanalizować i uzyskać dokładne wyniki w miejscu badania.

 • Pobieranie próbek i ich analiza w jednym systemie

System analizy narkotyków Dräger DrugTest 5000 składa się z elementu do pobierania próbek Dräger DrugTest 5000 Test Kit oraz analizatora Dräger DrugTest 5000. To jest wszystko, czego potrzeba do pierwszej oceny w miejscu zatrzymania.

 • Inne zalety zestawu Dräger DrugTest® 5000 Test Kit
  • wysoki stopień zgodności z próbkami krwi oraz granicami wykrywalności obowiązującymi w Niemczech (potwierdzone testem polowym przeprowadzonym przez niemiecką Wyższą Szkołę Policji),
  • niezwykle niska granica wykrywalności THC, głównego składnika aktywnego kannabinoli,
  • przejrzyste wyświetlanie wyników,
  • higieniczne pobieranie i analiza próbek,
  • wysoki poziom akceptacji użytkowników i badanych osób,
  • łatwa obsługa nawet w rękawiczkach,
  • dostępne różne konfiguracje (w zależności od modelu można jednocześnie wykrywać kilka różnych substancji),
  • możliwość używania w temperaturze od 4°C do 40°C,
  • można przechowywać w oryginalnym opakowaniu bez negatywnych skutków w temperaturze do 30°C.
 • Szybkie i proste pobieranie próbek śliny
 • Natychmiastowa gotowość do użycia w razie potrzeby

Zestaw testowy Dräger DrugTest 5000 Test Kit to gotowy do użycia system pobierania próbek. Wystąpiła konieczność zbadania osoby podejrzanej? Wystarczy zdjąć osłonę i przekazać kasetę testową osobie badanej.

 • Higieniczne i bezbolesne: pobieranie próbek bez kontaktu z krwią

Badana osoba musi krótko poruszać naprzemiennie do przodu i do tyłu górną częścią próbnika, pomiędzy policzkiem i dziąsłem dopóki zintegrowany wskaźnik nie zasygnalizuje pobrania wystarczającej ilości próbki. Na ogół trwa to krócej niż minutę, a nigdy dłużej niż cztery. Badana osoba zwraca kasetę badającemu — nie dochodzi do kontaktu z próbką śliny.

 • Kolor niebieski oznacza zakończenie pobierania próbki

System Dräger DrugTest 5000 automatycznie wskazuje koniec procesu pobierania próbki: jeżeli pobrano wystarczającą ilość próbki, wskaźnik zmienia kolor na niebieski i zakończy się proces pobierania próbki. Następnie należy włożyć kasetę testową i zasobnik bezpośrednio do analizatora Dräger DrugTest 5000 w celu wykonania oceny.

WróćWróć