WróćWróć

Oprogramowanie do centrali pomiarowych ET-View + ET-Diag (pakiet)

Pakiet oprogramowania PC do centrali pomiarowych ET-View + ET-Diag, przeznaczony do współpracy z centralami pomiarowymi produkcji ExTox wyposażonymi w interfejs RS-485. Pakiet umożliwia wizualizację, archiwizację i analizę zapisanych wyników pomiarów stężeń gazów niebezpiecznych i tlenu.

1. Oprogramowanie ET-View
Program służący do wizualizacji pomiarów w czasie rzeczywistym, z maksymalnie 16 central pomiarowych. Dane mogą być rejestrowane na dysku twardym komputera.

Właściwości:

 • indywidualny tekst do identyfikacji każdego punktu pomiarowego
 • wskazania: pracy, alarmów, awarii
 • wskazania wartości pomiarów, jednostek fizycznych, nazwy mierzonego gazu
 • wskazania stanu centrali ET-8D: praca, konserwacja, awaria, transfer danych
 • konfigurowalny czas cyklu aktualizacji
 • wizualizacja z wszystkich podłączonych central jednocześnie
 • ilość archiwizowanych danych ograniczona tylko pojemnością twardego dysku
 • maksymalnie 16 central pomiarowych ET-8D lub ET-4D2

2.Oprogramowanie ET-Diag

Program służący do podglądu i analizy zarchiwizowanych danych pomiarowych.

Właściwości

 • wykresy osiowe x-y (do dwóch osi y, skalowalne)
 • bazowe interwały czasowe: dzień lub miesiąc
 • funkcje zoom
 • opcje: kopiowanie, zapis, drukowanie wyświetlanych wykresów

Wymagania sprzętowe

PC:

 • system operacyjny: Windows 2000/XP/Vista
 • interfejs RS-485 (lub konwerter standardu RS-485 na RS-232 lub USB)

centrala pomiarowa:

 • odpowiednia wersja oprogramowania
 • konfiguracja portu RS-485 na płycie bazowej centrali

parametry transmisji:

 • 9600, 8, 1, brak parzystości

okablowanie:

 • 1-parowa skrętka ekranowana
WróćWróć