WróćWróć

Wielofunkcyjne kieszonkowe urządzenie radiometryczno-sygnalizacyjne wyposażone w licznik Geigera-Müllera. Przeznaczone do pomiaru oraz sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmu przestrzennego równoważnika dawki i mocy dawki, w jednostkach mSv i µSv/h, lub w  jednostkach  dawki i mocy dawki ekspozycyjnej, tj. w mrem  i  mR/h.

 

Zastosowanie

Przyrząd  kontrolno-pomiarowy  przy  pracach  związanych  z:

 • źródłami  radioaktywnymi w laboratoriach izotopowych.
 • kontrolą  opakowań  przewożonych  źródeł  radioaktywnych.
 • nadzorem środowiska i wstępnym monitorowaniem skażenia radioaktywnego.
 • wstępną oceną równoważnika dawki lub dawki ekspozycyjnej w miejscu pomiaru.

Dane techniczne

 • detektor – licznik Geigera-Müllera.
 • zakres energetyczny pomiaru promieniowania X i gamma od 50keV  do 1,5MeV.
 • zakresy pomiarowe:
  • mocy dawki od 0.01µSv/h do 999.9µSv/h, ±20%(±1cyfra) lub  od 0.001mR/h  do   99.99mR/h,
  • dawki od  0.001mSv  do  99.99mSv, ±10%(±1cyfra) lub od  0.1mrem do  9999mrem, ±10%(±1cyfra)
 • zakres zliczania impulsów –  od 1  do   10E7 imp.
 • zakres programowania progów alarmu:
  • mocy dawki od  1µSv/h do 999.9µSv/h lub od  0.1mR/h do 99.99mR/h
  • dawki od  0.01mSv do 99.99mSv lub od  1 mrem do 9999mrem
 • czas pracy ciągłej –  >50 godz
 • warunki klimatyczne
  • temperatura  od  -10°C   do    +40°C
  • wilgotność względna  do 80% przy +30°C
 • wymiary – 60mm x 180mm x 30mm
 • masa – ok.200g

Funkcje dodatkowe

 • możliwość transmisji  danych pomiarowych  do komputera PC i przetworzenia na odpowiednie informacje za pomocą  programu „REJESTRATOR”
 • automatyczne uśrednianie pomiaru mocy dawki
 • bezpośrednie zliczanie impulsów z licznika Geigera-Müllera
 • sygnalizacje:
  • przekroczenia zakresu
  • progu alarmu
  • niskiego zasilania
  • czasu ładowania
WróćWróć