Szkolenie dla Germanischer Lloyd Polen

Misja specjalna dla Koncernu Grupa LOTOS

Detektory gazów i szkolenia w PEWiK Gdynia

System detekcji gazów dla MS Kapitan Poinc

Modernizacja pojazdów podwodnych ROV Akademii Marynarki Wojennej

Stacja MicroDockII w PEWiK Gdynia

Turbowentylator i generator piany lekkiej dla OSP Karsin