WróćWróć

 

Sprawdź serwis lub instalację   

 

IMC Biogas pomiar parametrów biogazu

IMC Biogas to przykład specjalnego rozwiązania dla Klienta, na bazie koncepcji pomiarowych IMC-8D lub IMC-4D, w zależności od stawianych wymagań monitoringowi parametrów biogazu.

Klient może dokonać wyboru detektorów odpowiednich do jego potrzeb pomiarowych. Zastosować można wszystkie detektory – w tym metanu (CH4), tlenu (O2), siarkowodoru (H2S), tlenku węgla (CO2).

  • CH4 i CO2 – pomiar o wysokiej precyzji

Skupiamy się głównie na detektorach z sensorami działającymi na zasadzie absorpcji promieniowania podczerwieni, ponieważ jako jedyne spełniają wysokie wymagania precyzji, powtarzalności wyników i wysokiej żywotności sięgającej minimum 5 lat.

  • O2 – trwałość

Wbudowany sensor detektora charakteryzuje żywotność przekraczająca 5 lat. Z doświadczeń wynika, że zawartość CO2 w biogazie nie rzutuje na żywotność sensora tlenu.

  • H2S – odporność

Opracowana procedura pomiaru H2S zapewnia odporność detektora na duże stężenia H2S.

Sensor elektrochemiczny chroniony jest poprzez dwu-etapowe rozwiązanie pomiaru. W zakresie do 3000 ppm sukcesywnie obniżane jest obciążenie sensora bez wpływu na dokładność pomiaru.

W przypadku wystąpienia stężeń przekraczających zakres pomiarowy sensora, przy następnym cyklu pomiarowym następuje jego przewietrzanie świeżym powietrzem.

Właściwości IMC Biogas

  • IMC-8D-Biogas: 8 detektorów, max. 5 wewnętrznych

IMC-4D-Biogas: 4 detektory, max. 3 wewnętrzne

  • oprogramowanie: pomiar przerywany z regulowanymi okresami dla pomiaru / przewietrzania / oczekiwania; wskazanie ostatniej wartości zmierzonej w cyklu przewietrzania i oczekiwania; kontrola ochrony przed przeciążeniem detektora H2S
  • zapora ogniowa (na wlocie mierzonego gazu)
  • IMC-8D-Biogas: pułapka na skropliny
  • IMC-4D-Biogas: automatyczna pułapka na skropliny
  • elektrozawór do przełączania źródła gazu (gaz mierzony <-> powietrze) – dla pomiaru przerywanego i ochrony przed przeciążeniem dla sensora H2S
  • modele DA z wyjściami 4 – 20 mA.

 

WróćWróć