WróćWróć

 

Sprawdź serwis lub instalację     

 

Moduły pomiarowe alarmowe MDP Gazex typu MDP-4, MDP-8, MDP-16 są przeznaczone do kontroli i zasilania pomiarowych detektorów gazów typu DEX®/P i DG/P z wyjściami pomiarowymi standardu 4…20mA, produkowanych przez GAZEX.

Mikroprocesorowy moduł alarmowy MDP Gazex może kontrolować pracę od jednego do czterech (MDP-4), do ośmiu (MDP-8) lub do szesnastu (MDP-16) detektorów, może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe, posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MDP…Z może sterować zaworami odcinającymi.

Cechy i realizowane funkcje modułów pomiarowych alarmowych MPD Gazex

 • zasilanie 9V= detektorów (z kontrolą obciążenia)
 • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorami
 • możliwość przypisania poszczególnych detektorów do jednej z dwóch stref (lub do obu) = praktycznie tworzy to dwa systemy detekcji
 • w wersji MDP…Z – sterowanie pracą dwóch zaworów odcinających oraz kontrolą połączenia przewodowego (jeden zawór przypisany do jednej strefy)
 • możliwość ręcznego wyzwalania wyjściowych sygnałów sterujących (bez konieczności generowania sygnałów alarmowych z detektorów)
 • możliwe dodatkowe tryby pracy z wyciszeniem wewnętrznej syrenki, z czasowym wyłączeniem wyjść modułu, z automatycznym zerowaniem pamięci na wyświetlaczu.
 • graficzny ekran LCD z podświetleniem
 • możliwość wyboru wyświetlanych jednostek (%DGW, % sygnału, mA, ppm)
 • możliwość ustawienia dwóch poziomów alarmowych
 • wewnętrzny sygnalizator akustyczny
 • nieulotna pamięć wewnętrzna ok. 1600 ostatnich zdarzeń ze stemplem czasowym (zegar czasu rzeczywistego)
 • możliwość regulacji czasów opóźnień alarmów
 • wyjście zasilania 12V= dodatkowych urządzeń zewnętrznych (max 0,2A)
 • 2 wejścia alarmowe (galwanicznie separowane) do współpracy z dodatkowymi urządzeniami i modułami (kaskadowo)

Zdjęcia/teksty zaczerpnięto z materiałów informacyjnych firmy GAZEX®. Nazwa DEX®, Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej®, GAZEX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX®

 

Serwis stacjonarnych detektorów gazów:
Dział serwisu SafeTech wykona dla Państwa projekt, instalację oraz usługi serwisowe centrali pomiarowej i głowic. Nasi technicy z przyjemnością pomogą Państwu w praktyce oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

WróćWróć