WróćWróć

Preparat dyspergująco – myjący BM 32 to płynny środek specjalny, mocno stężony, alkaliczny, złożony z silnie działających niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kompleksów fosforanowych i komponentów wzmacniających jego skuteczność.

Cechy preparatu BM 32:

Miesza się z wodą w każdej proporcji, a jako roztwór użytkowy jest nieszkodliwy, biologicznie rozpadalny i nie niszczy środowiska. Z rozlanym olejem łatwo tworzy emulsję, która ulega naturalnej biodegradacji. Końcowymi produktami rozkładu są wyłącznie dwutlenek węgla, woda i inne składniki mineralne. Preparat podczas stosowania nie wydziela toksycznych par i gazów.

Zastosowanie preparatu BM 32:

  • likwidowanie rozlewów i wycieków paliw oraz olejów z powierzchni wody (również cienkich filmów olejowych) i ciał stałych
  • czyszczenie posadzek, hal fabrycznych, dróg i autostrad, warsztatów, myjni, stacji paliw oraz podłoży jak metale, beton, asfalt, guma itp.
  • preparat znakomicie zdaje egzamin podczas likwidowania rozlewów olejowych z powierzchni ulic i chodników, powstałych na przykład w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Sposób użycia:

PREPARAT BM32 przed użyciem należy rozcieńczyć wodą. Proponowane stężenie powinno wynosić od 1% do 20%. w zależności od stopnia zaolejenia powierzchni wody lub gruntu, rodzaju rozlanego oleju, dostępu do oczyszczanej powierzchni itp.

Proponujemy następujące, przykładowe rozcieńczenia PRPARATU BM32

  • asfalt, beton od 1:4 do1:20
  • części maszyn, silniki, zębatki1:5 (wyjątkowo 1:3)
  • zaolejone posadzki warsztatów od 1:20 do 1:40
  • cienkie filmy olejowe na powierzchni wody od 1:10 do 1:100

Opakowania:

5l, 10, 30l

Pobierz dyspergent BM 32
bm 32 frame

 

WróćWróć