WróćWróć

 

 

 • filtropochłaniacz FP 211/1-P3/A po skompletowaniu z odpowiednią częścią twarzową wyposażoną w łącznik z gwintem Rd 40×1 17″ (EN-148-1) służy do ochrony układu oddechowego przed:

 

  • związkami organicznymi
  • pyłami
  • dymami
  • mgłami
 • ochrona obejmuje związki organiczne, których temperatura wrzenia jest wyższa od 65°C, a stężenie objętościowe w powietrzu nie przekracza 0,5 i zawartość tlenu w powietrzu wynosi minimum 17 obj.
 • filtropochłaniacz chroni także przed pyłami, dymami, mgłami i aerozolami, po obłożeniu 120 mg chlorku sodu oraz 120 mg oleju parafinowego
 • filtropochłaniacz występuje w obudowie metalowej lub z tworzywa

 

WróćWróć