WróćWróć

 

 

 • filtropochłaniacz FP 211/1-P3/K po skompletowaniu z odpowiednią częścią twarzową wyposażoną włącznik z gwintem Rd 40×1/7″ (EN-148-1) służy do ochrony układu
  oddechowego przed:

 

  • amoniakiem i jego pochodnymi
  • pyłami
  • dymami
  • mgłami
 • ochrona obejmuje amoniak o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,5, a zawartość tlenu wynosi minimum 17 obj.
 • filtropochłaniacz chroni także przed pyłami, dymami, mgłami i aerozolami, po obłożeniu 120 mg chlorku sodu oraz 120 mg oleju parafinowego
 • filtropochłaniacz występuje w obudowie metalowej lub z tworzywa

 

WróćWróć