WróćWróć

 

 

 • filtropochłaniacz FP 211/1-P3/NO po skompletowaniu z odpowiednią częścią
  twarzową wyposażoną w łącznik z gwintem Rd 40×1 17″ (EN-148-1) służy do ochrony układu oddechowego przed:

 

  • tlenkami azot
  • pyłami
  • dymam
  • mgłami
 • ochrona obejmuje tlenki azotu o stężeniu objętościowym w powietrzu nie
  przekraczającym 0,25, gdy zawartość tlenu wynosi minimum 17 obj
 • filtropochłaniacz chroni także przed pyłami, dymami, mgłami, aerozolami, po obłożeniu 120 mg chlorku sodu oraz 120 mg oleju parafinowego
 • filtropochłaniacz występuje w obudowie metalowej lub z tworzywa
WróćWróć