WróćWróć

 

 

Filtry zespolone 92 i filtry zespolone 93:

Seria 9X filtrów gazu zespolonych jest w pełni zgodna z regulacją REACH i nie zawiera żadnych toksycznych materiałów, określonych w tej Regulacji WE.

 

Ograniczenie stosowania: filtry do ochrony dróg oddechowych mogą być stosowane wszędzie, z wyjątkiem niektórych ograniczeń wewnętrznych, np. pojemniki o ograniczonej przestrzeni.

Zasadniczo muszą być znane następujące warunki:

 • Typ, właściwości i skład środka zanieczyszczającego
 • Zawartość tlenu musi być odpowiednia do oddychania [> 17 % obj.]
 • Należy przestrzegać lokalnych i krajowych ograniczeń lub wymogów

 

 • Dla wszystkich gazów i oparów, które mogą występować wraz z cząsteczkami (pył, dym, mgła, mgiełka wodna) należy zastosować filtr zespolony (chroniący przed gazami i cząsteczkami)
 • zalecenia filtrów są oparte na czystych substancjach. W przypadku mieszanek, produktów ubocznych lub rozkładu należy uwzględnić domieszki
 • w przypadku związków o temperaturze wrzenia poniżej 65°C należy zastosować filtry AX
 • jeżeli na powyższej liście dla określonej substancji znajduje się filtr cząstek [np A-P2] oznacza to, że cząsteczki często towarzyszą gazom lub oparom tej substancji.

Cechy i zalety

 • zapewnia ochronę przeciw toksycznym gazom i oparom
 • zapewnia ochronę klasy P2 przeciw cząsteczkom
 • filtr przeciwgazowy klasy 1 lub 2
 • pojedynczy (A,B,E,K) lub wielokrotny (AB, ABEK)

Zastosowania przy:

 • wykrywaniu materiałów toksycznych
 • organicznych gazach i oparach o temperaturze wrzenia pow. 65◦C
 • nieorganicznych gazach i oparach np. chlor, siarczek wodoru, kwas cyjanowodorowy
 • zabezpieczenie przeciw cząstkom niebezpiecznych związków o niewielkiej prężności pary
 • zabezpieczenie przeciw dwutlenkowi siarki, kwasowi chlorowodorowemu i innym gazom kwaśnym
 • zabezpieczenia przeciw amoniakowi i pochodnym amoniaku
 • przed tlenkiem węgla
 • przed gazowymi związkami azotu np. NO, NO2, NOX
 • przed rtęcią
 • zabezpieczenia przeciw cząstkom niebezpiecznych związków o niewielkiej prężności pary

Dopuszczenia i certyfikaty

 • EN 141
Pobierz Filtry zespolone 92 PL Pobierz Filtry zespolone 93 PL
Filtry zespolone frame Filtry zespolone frame

WróćWróć