WróćWróć

 

Filtropochłaniacz FP 211/1-P3/w po skompletowaniu z odpowiednią częścią twarzową wyposażoną w łącznik z gwintem Rd 40×1 17″ (EN-148-1) służy do ochrony układu
oddechowego przed:

 

  • związkami organicznymi o temperaturze wrzenia > 65°C
  • związkami nieorganicznymi z wyjątkiem tlenku węgla
  • gazami i parami kwaśnymi
  • amoniakiem i jego pochodnymi
  • ochrona przeciw gazom i parom kwaśnym oraz amoniakiem o ile ich sumaryczne stężenie objętościowe nie przekracza 0,5, a stężenie tlenu w powietrzu
    wynosi minimum 17 obj.
  • filtropochłaniacz chroni także przed pyłami, dymami, mgłami i aerozolami, po obłożeniu 120 mg chlorku sodu oraz 120 mg oleju parafinowego
  • filtropochłaniacz występuje w obudowie metalowej lub z tworzywa

 

 

WróćWróć