WróćWróć

 

 • filtropochłaniacz FP 211/1-P3/E po skompletowaniu z odpowiednią częścia
  twarzową wyposażoną w łącznik z gwintem Rd 40×1 17″ (EN-148-1) służy do ochrony układu
  oddechowego przed:

 

  • dwutlenkiem siarki
  • gazami i parami kwaśnymi
  • pyłami
  • dymami
  • mgłami
 • ochrona obejmuje dwutlenek siarki oraz pary i gazy kwaśne zawarte w powietrzu o ile stężenie objętościowe tych substancji nie przekracza 0,5 a zawartość tlenu wynosi  minimum 17 obj.
 • filtropochłaniacz chroni także przed pyłami, dymami, mgłami i aerozolami, po
  obłożeniu 120 mg chlorku sodu oraz 120 mg oleju parafinowego
 • filtropochłaniacz występuje w obudowie metalowej lub z tworzywa
parametry

wartość wg normy

wartość uzyskana w badaniach

masa filtropochłaniacza (g)

<300

<300

opór przepływu (Pa)– przepływ ciągły 30 dm3/min, przepływ ciągły 95 dm3/min

 <250

<800

 131

502

penetracja () metodą:– chlorku sodu– oleju parafinowego, przy przepływie 95 dm3/min

 ,.;0,05

,.;0,05

 0,0004 

0,0002

minimalny czas przebicia (h) przy stężeniu 0,5 obj.– dwutlenek siarki

 20

 26

 

 

WróćWróć